یک طراح فوق العاده، که طرح جذاب و مدرنی رو برای سایتمون پیاده کردن و خیلی سریع سایت رو تحویل دادن.