درست مثل طرحی که قرار بود ساخته بشه،خیلی سریع سایت رو تحویل دادن بهمون