بسیار دقیق و پشتیبانی عالی. وقت شناس و پاسخگو. من از کاری که تحویل گرفتم خیلی راضی هستم.